Fotografické služby - Studio - Fotograf portrétů

U Vinných sklepů 145/7, Praha 9 - Vysočany
TEL: +420777849161
 info@fotodobias.cz

IČO: 67997180

DIČ: CZ7807190028

Zapsáno v živnostenském rejstříku pod číslem jednacím: ŽO/15711/01HU. Živnostenský list vystaven dne: 4.10.2001

Bank. spojení: ČSOB - 204046377/0300